CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE GORJ

 

 

 

 

 

 

AGENDA CULTURALĂ 2020

 

 

 

 

 

IANUARIE

15 ianuarie 2020

* ZIUA CULTURII NAȚIONALE. POETUL ESTE UN REGE ȘI I SE CUVINE UN TRON. Complex de manifestări cultural-artistice și științifice închinate Zilei Culturii Naționale și împlinirii a 170 ani de la nașterea lui Eminescu. Lansarea numărului 1/2020 al revistei de cultură ,,Portal Măiastra”. Lansări de carte și albume de promovare a imaginii culturale a Gorjului. Expoziție de artă plastică și fotografie.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la sediu

                 Parteneri: Teatrul ,,Elvira Godeanu”, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Liceul de Arte ,,Constantin Brăiloiu” Tg-Jiu, Clubul Copiilor Rovinari, Reprezentanța Gorj a Uniunii Scriitorilor din România

                                                                                                    

24 ianuarie 2020

* POVESTE DESPRE MICA UNIRE. Program cultural și artistic închinat sărbătoririi a 161 ani de la Unirea Principatelor Române.

                 Organizează: Consiliul Județean Gorj, prin CJCPCT Gorj și Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”

                 Partener: Teatrul ,,Elvira Godeanu” Tg-Jiu

                 26 ianuarie 2020

* OBICEIURI DE IARNĂ: Claca – șezătoarea.

                 Organizează: Centrul Cultural, la Stejari

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Gimnazială ,,Aurel Teodorescu” Stejari

                

* SEMINAR METODIC: ,,Strategii și politici culturale în Gorj”. Întâlnire cu directorii de așezăminte și responsabilii culturali din teritoriu. Prezentarea Agendei Culturale a Gorjului pe anul 2020. Prezentarea Programului ,,2021. Anul Tudor Vladimirescu”. Lansări de cărți și reviste de cultură. Organizează: CJCPCT Gorj, la Muzeul Gorjului

                

 

FEBRUARIE

1 februarie 2020

* GORJUL TRADIȚIONAL. TRIFUL. SFINȚIREA VIILOR DIN DEAL. SĂRBĂTOAREA DEALURILOR, VIILOR ȘI POMILOR.

                 Organizează: Căminele Culturale și Fundația ,,Casa Brâncuși”, la Ciuperceni, Bălănești, Godinești, Cloșani, Seuca-Frâncești/Peștișani

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 7 februarie 2020

* EXPOZIȚIE ETNOGRAFICĂ: Arta populară de pe Valea Galbenului.

                 Organizează: Căminul Cultural, la Muzeul Satului Bumbești-Pițic

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 10 februarie 2020

* SIMPOZION: ,,Mușetești – vatră de istorie românească”.

                 Organizează: Consiliul local, Primăria și Căminul Cultural, la Mușetești

                 Partener: CJCPCT Gorj

                

19 februarie 2020

* ZIUA NAȚIONALĂ BRÂNCUȘI. Complex de manifestări închinate sărbătoririi a 144 ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Lansări d ereviste și cărți. Expoziție de artă plastică și fotografie.

                 Organizează: Consiliul Județean Gorj prin instituțiile culturale județene, la Tg-Jiu și Hobița

                

* COLOCVIILE de critică și istorie literară ale revistei ,,Portal Măiastra”. POETUL ESTE UN REGE ȘI I SE CUVINE UN TRON. 65 ani de la nașterea poetului Gelu Birău. Expoziție de artă.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la sediu

                 24 februarie 2020

* GORJUL TRADIȚIONAL. DRAGOBETELE.

                 Organizează: așezămintele culturale din teritoriu

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 28 februarie 2020

* CJCPCT GORJ ‘ 52. Complex de manifestări închinate împlinirii a 52 de ani de la înființarea instituției. Gala Premiilor CJCPCT Gorj pe anul 2019. Expoziție de artă. Lansarea Albumului de prezentare a CJCPCT Gorj.

                  

 

MARTIE

1-31 martie 2020

* FESTIVALUL DANSULUI ȘI PORTULUI POPULAR pentru tineret ,,Liviu Dafinescu” (faza pe localitate). Organizează: CJCPCT Gorj și Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, în județ

                 Parteneri: Școala Populară de Artă, Inspectoratul Școlar al Județului Gorj, Asociația Culturală ,,Liviu Dafinescu”

                 1-8 martie 2020

* SĂPTĂMÂNA CULTURAL-ARTISTICĂ ,,Mărțișor pentru mama”. Ateliere de lucru, concursuri, expoziții, spectacole.

                 Organizează: Căminul Cultural și Biblioteca publică, la Țânțăreni

                 Parteneri: Consiliul local, școlile gimnaziale, CJCPCT Gorj

                

6 martie 2020

* POETUL ESTE UN REGE ȘI I SE CUVINE UN TRON. 70 ani de la nașterea poetului Adrian Frățilă. Expoziție de artă. Lansare de carte.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la sediu

                 7 martie 2020

* FESTIVALUL FOLCLORIC JUDEȚEAN ,,Mărțișoare folclorice”.

                 Organizează: Căminul Cultural, la Stoina

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Populară de Artă

16 martie 2020

* SIMPOZION: ,,Constantin Brâncuși”.

                 Organizează: Primăria și Consiliul local, la Peștișani

* BRÂNCUȘI LA HOBIȚA. Spectacol de teatru (scenariul Ion Cepoi, regia Cosmin Brehuță)

                 Organizează: Teatrul ,,Elvira Godeanu”, la Casa-muzeu de la Hobița

                 Partener: CJCPCT Gorj

20 martie 2020

* BURSA BRÂNCUȘI. Complex de manifestări culturale: 200 ani de la nașterea lui Al. Ioan Cuza. Dezvelirea bustului domnului Micii Uniri. ZIUA OLTENIEI, ediția a III-a. EXPOZIȚIE de fotografie ,,Oltenia în  imagini” (Gorj, Dolj, Mehedinți, Olt, Vâlcea).

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la Sala ,,Florin Isuf” Tg-Jiu

* SIMPOZION: 200 ani de la nașterea domnitorului Al. Ioan  Cuza.

                 Organizează: Căminul Cultural, la Logrești

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 25 martie 2020

* TÂRGUL DE PRIMĂVARĂ. Târgul de ceramică și semințe. Festivalul păstrăvului. Expoziție de artă populară. Spectacole folclorice.

                 Organizează: Primăria și Casa de Cultură, la Tismana

                 Partener: CJCPCT Gorj               

* SĂRBĂTORILE DEALULUI. Manifestare comunitară.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Runcu

                 Partener: CJCPCT Gorj

    * SALONUL INTERNAȚIONAL DE PICTURĂ ,,ARTE MICI”. Concurs și expoziții de artă.

Suma estimată: 700 lei

                 Organizează: Florin Preda Dochinoiu și Casa Municipală de Cultură, la Motru

                 Partener: CJCPCT Gorj

                

APRILIE

1-15 aprilie 2020

* ZILELE CULTURII SCRISE. Lansări de cărți și reviste de cultură. recitaluri poetice. Concurs național de debut în poezie ,,Nicolae Dragoș”, ediția a III-a.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, Primăria și Casa de Cultură a Municipiului, la Motru

3-10 aprilie 2020

* FESTIVALUL ,,TE DEUM LAUDAMUS”. Festival de muzică religioasă. Expoziție de icoane și ouă încondeiate. Concerte pascale. Expoziție de produse tradiționale. Distribuire pachete familiilor nevoiașe.

                 Organizează: Căminul Cultural și Biblioteca publică, la Țânțăreni

                 Parteneri: Consiliul local, școlile gimnaziale, parohiile locale, CJCPCT Gorj

                 5-15 aprilie 2020

* IDENTITĂȚI. Ziua internațională a romilor. Masă rotundă, expoziții, spectacole artistice.

                 Organizează: Căminul Cultural și Biblioteca publică, la Țânțăreni

                 Parteneri: Consiliul local, școlile gimnaziale, CJCPCT Gorj

10-11 aprilie 2020

* FESTIVALUL DE TEATRU ,,SABIN POPESCU”.                    

                 Organizează: Primăria, Casa de Cultură și CJCPCT Gorj,  la Novaci

                 Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Biblioteca publică, instituții școlare

12 aprilie 2020

* PASTORALA FLORIILOR. Complex de manifestări închinate sărbătorilor pascale

                 Organizează: Primăriile și așezămintele culturale, la Rovinari, Jupânești, Stănești, Săulești, Bălești, Bălcești, Bărbătești, Stejari, Crasna, Drăguțești

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Școala Populară de Artă Tg-Jiu

                

13-14 aprilie 2020

* FESTIVALUL DANSULUI ȘI PORTULUI POPULAR pentru tineret ,,Liviu Dafinescu” (Gala Laureaților).

                 Organizează: CJCPCT Gorj și Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, la Tg-Jiu și Novaci

                 Parteneri: Școala Populară de Artă, Inspectoratul Școlar al Județului Gorj, Asociația Culturală ,,Liviu Dafinescu”

                

15 aprilie 2020* POETUL ESTE UN REGE ȘI I SE CUVINE UN TRON. 50 ani de la nașterea muzicianului Florin Berculescu. Expoziție de artă.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, Teatrul ,,Elvira Godeanu” și Liceul de Arte ,,C-tin Brăiloiu”

     15-19 aprilie 2020

* ÎN AȘTEPTAREA SĂRBĂTORILOR PASCALE. Complex de manifestări cultural-educative. Târg de produse tradiționale pascale.

                 Organizează: Consiliul local, Primăria, Casa municipală de cultură, instituții școlare locale, la Motru

                 Partener: CJCPCT Gorj

* EXPOZIȚIE de icoane și obiecte de cult

                 Organizează: CJCPCT Gorj

18-19 aprilie 2020

* IEPURAȘUL DE PAȘTE. Concurs de creație plastică dedicat sărbătorilor pascale.

                 Organizează: Biblioteca publică și Școala Gimnazială, la Crușeț

                 Partener:  CJCPCT Gorj

                 19 aprilie 2020

* SĂRBĂTOAREA LUMINII ȘI A ÎNVIERII. Ateliere de creație, concurs și expoziție de ouă încondeiate închinate sărbătorilor pascale.

                 Organizează: Căminul Cultural, la Fărcășești

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Liceul Tehnologic Roșia-Jiu

                 20 aprilie 2020

* CUM E PAȘTELE LA NOI! Compețiție culinară cu produse lactate. Hora satului. Paradă concurs a costumelor populare.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Casa de Cultură, la Tismana

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 21 aprilie 2020

* HORA SATULUI.

                 Organizează: Căminul Cultural, la Berlești

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 23 aprilie 2020

* Gorjul traditional. logodna vinului cu ulcica. Sărbătoare comunitară

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Văianu/Ciuperceni

                 Parteneri: CJCPCT Gorj și Fundația ,,Dăruie Vieții Farmec” Tg-Jiu

* ÎNTĂLNIREA DE PE DEALUL VIILOR. Sărbătoare comunitară.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Bâlta/ Runcu

                 Parteneri: Școala Populară de Artă, CJCPCT Gorj

                 24-25 aprilie 2020

* ZILELE orașului Bumbești-Jiu. Complex de manifestări cultural-artistice

                 Organizează: Consiliul local, Primăria și Casa de Cultură, la Bumbești-Jiu

                 Partener: CJCPCT Gorj

26 aprilie 2020

* FESTIVALUL DE UMOR PENTRU ELEVI ,,Al. C. Calotescu-Neicu” (epigramă, caricatură, cuplete).

                 Organizează: Casa de Cultură, la Turceni

                 Parteneri: Liceul tehnologic Turceni, CJCPCT Gorj

* FESTIVALUL CÂNTECULUI, JOCULUI ȘI PORTULUI POPULAR ,,Primăvara iei la Bărbătești”. Ateliere de creație ale elevilor, întâlniri cu meșteri populari locali, expoziție costume populare, țesături, broderii și cusături specifice zonei, târg al meșterilor populari din zonă.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Biblioteca publică, la Muzeul Satului Petrești/ Bărbătești

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Școlile Generale Bărbătești și Petrești

                

 

MAI

1-3 mai 2020

* ZILELE COMUNEI BRĂNEȘTI. Complex de manifestări cultural-artistice

                 Organizează: Primăria și Consiliul local, la Capu-Dealului/Brănești

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 2 mai 2020

* POETUL ESTE UN REGE ȘI I SE CUVINE UN TRON. 80 ani de la nașterea poetului Ion Lotreanu.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Alimpești

                 Parteneri: CJCPCT Gorj și Biblioteca Județeană Gorj

                 5 mai 2020

* FESTIVALUL FOLCLORIC de pe Valea Amaradiei ,,Mariana Căpitănescu”.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Rădinești/ Dănciulești

                 Partener: CJCPCT Gorj

8 mai 2020

* POETUL ESTE UN REGE ȘI I SE CUVINE UN TRON. Simpozion: ,,Arthur Bădița – poetul nepereche al Gorjului”

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și CJCPCT Gorj, la Polovragi

                 Parteneri: Biblioteca Județeană Gorj, Școala Gimnazială Polovragi, Biblioteca publică Polovragi

                 9 mai 2020

* ZIUA INDEPENDENȚEI DE STAT A ROMÂNIEI, ZIUA VICTORIEI, ZIUA EUROPEI. Ceremonial civil, militar și religios

                 Organizează: Consiliul Județean Gorj și Consiliile locale, prin instituțiile și așezămintele culturale de sub autoritate, la Tg-Jiu și în județ

* POETUL ESTE UN REGE ȘI I SE CUVINE UN TRON. 65 ani de la nașterea arhitectului Iulian Cămui. Expoziție de artă.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la sediu

                

10 mai 2020

* PARADA portului popular din zona de sub munte a Gorjului. Organizează: Căminul Cultural, la Mușetești

                 Partener: CJCPCT Gorj

* ZIUA PORTULUI POPULAR ROMÂNESC.

                 Organizează: Primăria, Centrul Cultural și Școala Gimnazială, la Stejari

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 11-16 mai 2020

* ZILELE CULTURII NOVĂCENE. Complex de manifestări cultural-științifice și artistice.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de Cultură, Biblioteca publică, instituții școlare, la Novaci

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Populară de Artă Tg-Jiu, ACOB Novaci

                 12 mai 2020

* GHERMANUL. FESTIVALUL FOLCLORIC ,,MARIA APOSTOL”.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, Primăria și Căminul Cultural, la Runcu

                 Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Școala Populară de Artă

14 mai 2020

* FESTIVALUL portului popular gorjenesc.

                 Organizează: Primăria și Consiliul local, la Frâncești/Peștișani

                 Partener: CJCPCT Gorj

15 mai 2020

* POETUL ESTE UN REGE ȘI I SE CUVINE UN TRON. 70 ani de la nașterea poetului Tudor Voinea. Expoziție de artă.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la sediu

                 16 mai 2020

* SĂRBĂTOAREA FLORII DE SALCÂM. Manifestare comunitară.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul Cultural, la Văgiulești

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 17 mai 2020

* FESTIVALUL DE FOLCLOR PASTORAL ,,URCATUL OILOR LA MUNTE”.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Casa de cultură, la Novaci

                 Parteneri: CJCPCT Gorj și Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului”

* ZILELE TÂRGU-JIULUI. Complex demanifestări culturale.

                 Organizează: Primăria și Consiliul local, la Tg-Jiu

                 Parteneri: instituții culturale județene și municipale

* TÂRGUL MEȘTERILOR POPULARI OLTENI.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu

19 mai 2020

* MÂINI DIBACE. Expoziție de țesături și ceramică.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Ciuperceni

                 Partener: CJCPCT Gorj

21 mai 2020

* SĂRBĂTOAREA FLORII DE SALCÂM. Manifestare comunitară.

                 Organizează: Consiliul local, Primăria, Biblioteca publică și Căminul Cultural, la Cartiu/ Turcinești

                 Partener: CJCPCT Gorj

* ZIUA SATULUI ANINOASA. Festivalul folcloric ,,Hora de la Aninoasa”. Lansare monografia comunei.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local, Biblioteca publică și Căminul Cultural, la Aninoasa

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 21-24 mai 2020

* FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE LITERATURĂ ,,TUDOR ARGHEZI”, ediția a 40-a. POETUL ESTE UN REGE ȘI I SE CUVINE UN TRON. 140 ani de la nașterea poetului. Expoziție de artă. Lansări de cărți și reviste literare. Recital poetic invitați. Întâlniri ale scriitorilor cu iubitorii și creatorii de literatură.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu și Tg-Cărbunești

                 Parteneri: Consiliul Județean Gorj, Uniunea Scriitorilor din România, Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Primăria, Consiliul local, Centrul Cultural ,,Tudor Arghezi” și Biblioteca orășenescă Tg-Cărbunești, Liga Culturală ,,Fiii Gorjului” București, Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu” Tg-Jiu, fundații și asociații culturale naționale și internaționale

24 mai 2020

* FESTIVALUL OBICEIURILOR ,,HORA DE POMANĂ”.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul Cultural, la Padeș/ Cloșani

                 Partener: CJCPCT gorj

25-31 mai 2020

* ZILELE MUNICIPIULUI MOTRU. Complex de manifestări cultural-artistice. Festivalul folcloric ,,Gheorghe Feraru”.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Casa municipală de cultură, la Motru

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 27-29 mai 2020

* FESTIVALUL DE MUZICĂ TRADIȚIONALĂ ,,Geagu Cătăroiu”, ediția a IV-a.

                 Organizează: Primăria și Casa de Cultură, la Tismana

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic ,,Doina Gorjului”, Școala Populară de Artă

28 mai 2020

* ZIUA EROILOR. Dezvelirea bustului Ecaterinei Teodoroiu. Ceremonial civil, militar și religios.

                 Organizează: Căminul Cultural și Biblioteca publică, în Istoric Parc Țânțăreni

                 Parteneri: Consiliul local, școlile gimnaziale, parohiile locale, CJCPCT Gorj

                 FESTIVALUL FOLCLORIC ,,ȘTEFAN POPESCU”, ediția I.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul Cultural, la Bustuchin

                 Partener: CJCPCT Gorj

30-31 mai 2020

* ZILELE COMUNEI VLADIMIR. Complex de manifestări cultural-artistice.

                 Organizează: Primăria, Căminul Cultural și Biblioteca publică, la Vladimir

                 Partener: CJCPCT Gorj

 

IUNIE

5 iunie 2020

     * ȘEZĂTOARE ,,Întâlnirea generațiilor”.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Dănciulești

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 6-7 iunie 2020

* ZILELE COMUNEI TURBUREA. SĂRBĂTOAREA FIILOR SATULUI.

                 Organizează: Primăria, Căminul Cultural Si Biblioteca publică, la Turburea

                 Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” și CJCPCT Gorj

                 7 iunie 2020

* RUSALIILE. Sărbătoare comunitară. Expoziție de sculptură în lemn Nicolae Rotaru.

                 Organizează: Consiliul local, Primăria și centrul Cultural ,,Frații Buzești”, la Crasna

* RUSALII DE PRIMĂVARĂ. Întâlnire cu bătrânele satului. Evocare tradiții și obiceiuri de altădată. Hora satului.

                 Organizează: Biblioteca publică, la Bărbătești

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 7-8 iunie 2020

* ZILELE COMUNEI ALIMPEȘTI. Bâlciul anual de Rusali.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Alimpești

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 8-9 iunie 2020

* ÎNTÂLNIREA FIILOR SATULUI. SĂRBĂTOAREA CĂPȘUNILOR.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul Cultural, la Polovragi

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 11 iunie 2019

* FESTIVALUL JUDEȚEAN DE FOLCLOR ,,TINERE TALENTE”.

                 Organizează: Primăria, Casa de Cultură și Biblioteca orășenească, la Rovinari

                 Parteneri: Școala Populară de Artă, CJCPCT Gorj, Clubul Elevilor Rovinari

                 12-14 iunie 2020

* FESTIVALUL NAȚIONAL DE FOLCLOR ȘI MEȘTEȘUGURI ,,Pe fir de baladă”.

                 Organizează: Palatul Copiilor, la Tg-Jiu

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Școala Populară de Artă

13 iunie 2020

* ZIUA CIREȘULUI. Sărbătoare comunitară.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul cultural, la Turcinești

                 Partener: CJCPCT Gorj

14-17 iunie 2020

* ZILELE EMINESCU LA FLOREȘTI. CONCURS LITERAR ,,FREAMĂT DE CODRU”. FESTIVAL INTERJUDEȚEAN DE ROMANȚE ,,SARA PE DEAL”.

                 Organizează: Primăria Țânțăreni și CJCPCT Gorj, la Florești

                 Parteneri: Ansamblul Artistic ,,Doina Gorjului”, Liceul de Arte Tg-Jiu, Școala Populară de Artă

* FIII GORJULUI. ÎNTOARCEREA ACASĂ. IMN ÎN CÂMPIA PADEȘULUI. Întâlnirea Fiilor Gorjului. Evocare istorică și spectacol literar-muzical-coregrafic

                 Organizează: Consiliul Județean Gorj prin instituțiile culturale de sub autoritate, Instituția Prefectului Județului Gorj, Primăria Padeș, Liga Culturală ,,Fiii Gorjului” București, la Padeș

                 Responsabili program: Ion Cepoi, Emilia Drăgotoiu Nanu, Andreea David, Pompiliu Ciolacu

15-17 iunie 2020

* TABĂRA DE PICTURĂ RELIGIOASĂ ,,Lumină din lumină”.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la Muzeu Crucilor Măceșu/ Tg-Cărbunești

                 Parteneri: Primăria și Casa de Cultură Tg-Cărbunești

15-21 iunie 2020

* ZILELE ORAȘULUI ROVINARI. Coplex de manifestări cultural-artistice și sportive.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de Cultură și Biblioteca orășenească, la Rovinari

                 Partener: CJCPCT Gorj

20 iunie 2020

* POETUL ESTE UN REGE ȘI I SE CUVINE UN TRON. 65 ani de la nașterea actorului Eugeniu Titu. Expoziție de artă.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la sediu

20-21 iunie 2020

* ZILELE ORAȘULUI ȚICLENI. Complex de manifestări cultural-științifice, artistice și sportive.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Casa de Cultură, la Țicleni

                 Partener: CJCPCT Gorj

24 iunie 2019

* DRĂGAICA. Sărbătoare comunitară. Bâlciuri tradiționale.

                 Organizează: Primăriile, Consiliile locale și Căminele Culturale, la Crasna, și Ciuperceni

* FESTIVALUL IEI – RomânIa Autentică.

                 Organizează: Primăria și Consiliul local, la Peștișani

                 Parteneri: instituții culturale judetene

29 iunie 2020* FESTIVALUL FOLCLORIC ,,SOFIA DRĂGHICI”.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Căpreni

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Populară de Artă

                 * FESTIVALUL folcloric ,,Plai de cântec și de dor”.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Ciuperceni

                 Partener: CJCPCT Gorj

29-30 iunie 2020

* SĂRBĂTOAREA TEIULUI. Manifestare comunitară.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Lelești

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 30 iunie 2020

* ÎNTÂLNIREA FIILOR SATULUI RĂDINEȘTI. Complex de manifestări cultural-artistice.

                 Organizează: Societatea cultural-științifică, la Rădinești/ Dănciulești

                 Partener: CJCPCT Gorj

 

IULIE

1-20 iulie 2020

* ZILELE CULTURII POLOVRĂGENE. Complex de manifestări cultural-științifice și artistice. Tabere de creație, lansări de carte și reviste, expoziții de artă populară, artă plastică și fotografie.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local, Căminul Cultural, instituții școlare locale, la Polovragi

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Grupuri de Acțiune Locală

                 1-10 iulie 2020

* TABĂRA DE SCULPTURĂ ÎN LEMN ,,Simboluri dacice în arta lemnului din România”, ediția a III-a.

                 Organizează: CJCPCT Gorj și Primăria, la Polovragi

                 Parteneri: Căminul Cultural Polovragi, GAL Parâng

5 iulie 2020* SĂRBĂTOAREA FLORII DE TEI. Manifestare comunitară.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Valea Mare/ Runcu

                 Partener: CJCPCT Gorj

18 iulie 2020

* EXPOZIȚIE FOTODOCUMENTARĂ: Satul de altădată.

                 Organizează: Căminul Cultural, la Muzeul Satului Bumbești-Pițic

                 Partener: CJCPCT Gorj

18-19 iulie 2020

* FESTIVALUL DE FOLCLOR PASTORAL ,,CHEILE OLTEȚULUI”, ediția a II-a.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, Primăria și Căminul Cultural, la Polovragi

                 Parteneri:  GAL Parâng, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Școala Populară de Artă Tg-Jiu

 

19 iulie 2020

* SĂRBĂTOAREA NUCULUI. Manifestare comunitară.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Suseni/ Runcu

                 Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, CJCPCT Gorj

19-21 iulie 2019

* ZILELE ORAȘULUI TURCENI. Complex de manifestări. Parada portului popular. Festivalul județean de folclor ,,Pe dunghița Jiului”. Târgul meșterilor populari.

                 Organizează: Primăria și Casa de Cultură, la Turceni

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Populară de Artă

                

20 iulie 2020

* NEDEIA DE SF. ILIE.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Polovragi

                 Parteneri: CJCPCT Gorj și Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”

* SĂRBĂTOAREA SF. ILIE.

                 Organizează: Căminul Cultural, la Bălcești

                 Partener: CJCPCT Gorj

* FESTIVALUL folcloric ,,La stejarul din răscruce”.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Stejari

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Populară de Artă

26 iulie 2020

* POETUL ESTE UN REGE ȘI I SE CUVINE UN TRON. 15 ani de la intrarea în eternitate a poetului Nicolae Diaconu.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la sediu

                 27 iulie 2020

* FESTIVALUL FOLCLORIC AL JILȚURILOR ,,Cântecul văilor”

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Drăguțești

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 24-26 iulie 2020

* ZILELE COMUNEI BUSTUCHIN. FESTIVALUL FOLCLORIC ,,Justina Băluțeanu”.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local, Căminul Cultural și Biblioteca publică, la Bustuchin

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Populară de Artă

 

AUGUST

1 august 2020

* FESTIVALUL FOLCLORIC AL TINERETULUI.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și CJCPCT Gorj, la Godinești

1-3 august 2020* ZILELE STAȚIUNII SĂCELU. Complex de manifestări. Lansarea revistei de informații culturale ,,Săcelata”.

                 Organizează: Primăria și Casa de Cultură, la Săcelu

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Populară de Artă Tg-Jiu

                 5-6 august 2020

* ZILELE COMUNEI LOGREȘTI. Festivalul folcloric ,,Hora din străbuni”. Târgul anual de meșteșuguri și produse tradiționale.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local, Biblioteca publică și Căminul Cultural, la Logrești

                 Parteneri: Școala Populară de Artă, CJCPCT Gorj

                 6 august 2020

* CÂNTECUL MUNȚILOR. Sărbătoare comunitară.

                 Organizează: Primăria și Casa de Cultură, la Lainici/Bumbești-Jiu

                 Partener: CJCPCT Gorj

7-9 august 2020

* FESTIVALUL NAȚIONAL de folk și baladă ,,Poarta Sărutului”.

                 Organizează: Școala Populară de Artă, la Tg-Jiu

                 Parteneri: Primăria Tg-Jiu, CJCPCT Gorj, Teatrul ,,Elvira Godeanu”, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”

9 august 2020

* RĂSUNET ÎN POIANA LUI MIHAI. Evocare istorică, spectacole de poezie și muzică. Amplasarea bustului lui Dincă Schileru în zona centrală a localității Schela.

                 Organizează: Consiliul Județean Gorj, CJCPCT Gorj, Școala Populară de Artă, Teatrul ,,Elvira Godeanu”, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Primăria Schela, la Poiana lui Mihai, Schela

                 14-15 august 2020

* FESTIVALUL CÂNTECULUI, JOCULUI ȘI PORTULUI POPULAR GORJENESC ,,TISMANA 2020”.

                 Organizează: Primăria, Casa de Cultură și CJCPCT Gorj,  la Tismana

                 Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Școala Populară de Arte.

14-16 august 2020

* ZILELE LOCALITĂȚII BOLBOȘI. Hramul Bisericii Bolboși. Întâlnirea Fiilor satului. Hora satului.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local, Căminul Cultural și Biblioteca publică, la Bolboși

                 Partener: CJCPCT Gorj

                  

15 august 2020

* GORJUL TRADItIONAL. Hramuri de Sfânta Mãria. Sãrbãtori comunitare

                 Organizeazã: Consiliile locale și așezãmintele culturale, la Tismana, Turcinești, Albeni, Cãtunele, Brãnești, Slivilești, Câlnic, Bumbești-Pițic, Lelești, Bãrbãtești, Bãlești, Urdari, Rovinari, Țicleni, Padeș

* LA NEDEIE, SUS, ÎN MUNȚI. Întâlnirea tradițională a păstorilor din Munții Lotrului (Poiana Muierii).

                 Organizează: Primăria orașului Petrila/ Hunedoara, Primăria, Consiliul local și Casa de Cultură Novaci, în muntele Poiana Muierii

                 Partener: CJCPCT Gorj

                

* INAUGURAREA MUZEULUI SATULUI.

                 Organizează: Primăria, Căminul Cultural, Biblioteca publică și Școala Gimnazială nr. 1 Andreești, la Școala din Andreești/ Vladimir

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 15 august-6 septembrie 2020

* ZILELE COMUNEI ȚÂNȚĂRENI. Inaugurări obiective de interes public. Simpozion, expoziții, spectacole, concursuri, hora satului.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local, Căminul Cultural și Biblioteca publică, la Țânțăreni

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”

                 19-23 august 2020

* FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR ,,ACASĂ LA BRÂNCUȘI”.

                 Organizează: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” și CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu și în județ

                 Parteneri: Primăria Tg-Jiu, Școala Populară de Artă, consilii locale din județ

* TÂRGUL MEȘTERILOR POPULARI DIN ROMÂNIA.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu

25-26 august 2020

* ZILELE COMUNEI TURCINEȘTI

                 Organizează: Primăria, Consiliul local, Biblioteca publică și Căminul cultural, la Turcinești

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 28 august 2020

* FESTIVAL zonal de muzică lăutărească ,,Gena Bârsan”.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, Primăria și Centrul Cultural ,,Tudor Arghezi”, la Tg-Cărbunești

                 Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Școala Populară de Artă

 

SEPTEMBRIE

4 septembrie 2020

* BĂRBĂTEȘTI ‘500. Complex de manifestări prilejuit de împlinirea unei jumătăți de mileniu de la prima atestare a satului Bărbătești.

                 Organizează: Primăria, Biblioteca publică și instituții școlare, la Bărbătești

Partener: CJCPCT Gorj

                 5-6 septembrie 2020

* ZILELE COMUNEI BUMBEȘTI-PIȚIC. Complex de manifestări cultural-artistice.

                 Organizează: Consiliul local, Primăria și Căminul Cultural, la Bumbești-Pițic

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 * ZILELE COMUNEI BERLEȘTI. Festivalul folcloric ,,Gh. Ciociu”, ediția a VI-a.

                 Organizează: Consiliul local, Primăria și Căminul Cultural, la Berlești

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 6-8 septembrie 2020

* ATELIERUL NAȚIONAL DE POEZIE ,,Serile la Brădiceni”.

                 Organizează: CJCPCT Gorj și Fundația Culturală ,,Serile la Brădiceni”, la Tg-Jiu și Peștișani

                 Partener: Primăria Peștișani

8 septembrie 2020

* ÎNTÂLNIREA FIILOR SATULUI. Complex de manifestări cultural-artistice. Hora satului.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul Cultural, la Samarinești

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 9 septembrie 2020

* ZIUA COMUNEI FĂRCĂȘEȘTI. Complex de manifestări cultural-artistice și sportive.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local, Căminul Cultural și Liceul tehnologic Roșia-Jiu, la Broștenița/ Fărcășești

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 14 septembrie 2020

* ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI. CÂRSTOVUL. Sărbătoare comunitară.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la Muzeul Crucilor de la Măceșu

                 Parteneri: Primăria și Centrul Cultural ,,Tudor Arghezi” Tg-Cărbunești

                 14-15 septembrie 2020

* ZILELE COMUNEI NEGOMIR. Bâlciul anual de Cârstov (Înălțarea Sfintei Cruci)

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Negomir

                 Partener: CJCPCT Gorj

15 septembrie 2020* SĂRBĂTORILE MUNTELUI.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Dobrița/ Runcu

                 Partener: Obștea Dobrița, CJCPCT Gorj

                 17 septembrie 2020

* FESTIVALUL LĂUTARILOR GORJENI.

                 Organizează: Primăria și CJCPCT Gorj, la Ohaba-Jiu/ Bolboși

18-20 septembrie 2020

* FESTIVALUL DE FOLCLOR PASTORAL ,,Coborâtul oilor de la munte”.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Baia de Fier

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”

* RURAL FEST. OBICEIURI, TRADIȚII, MEȘTEȘUGURI. Simpozion ,,Satul românesc-sat european”. Târg de meșteșuguri și produse tradiționale.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, Primăria și Consiliul local, la  Baia de Fier

                 Partener: GAL ,,Parâng”

22 septembrie 2020

* POETUL E UN REGE ȘI I SE CUVINE UN TRON. 55 ani de la nașterea caricaturistului Aurelian Iulius Șuță-ȘAI. Expoziție de caricatură.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la sediu

                

25 septembrie 2020

* TRANSALPINA – Drumul Regelui. 85 ani de la începerea lucrărilor de reabilitare.

                 Organizează: Casa de Cultură, Centrul de Promovare Turistică, obști, prroprietari de pensiuni

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 27 septembrie 2020

* IN MEMORIAM ARTHUR BĂDIȚA. Manifestare literară evocatoare.

                 Organizează: Primăria și Consiliul local, la Polovragi

                 Parteneri: Biblioteca Județeană, CJCPCT Gorj

                

* SĂRBĂTOAREA CASTANULUI. Manifestare comunitară.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Bâltișoara/ Runcu

                 Partener: CJCPCT Gorj

                

OCTOMBRIE

1-15 octombrie 2020

* FESTIVALUL INTERNAȚIONAL AL ARTELOR VIZUALE ,,GORJFEST”. TABĂRĂ INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ PLASTICĂ în regim public-privat. SALON INTERNAȚIONAL DE ARTE VIZUALE

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu și în Gorj

                 Parteneri: Asociații culturale din Israel, Muzeul Gorjului

3 octombrie 2020

* POETUL E UN REGE ȘI I SE CUVINE UN TRON. 80 ani de la nașterea brâncușiologului Ion Mocioi. Expoziție fotodocumentară.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la sediu

                 3-4 octombrie 2020

* ZILELE COMUNEI CRASNA. Complex de manifestări cultural-artistice și sportive.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul Cultural, la Crasna

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 10-11 octombrie 2020

* FESTIVALUL castanelor, produselor, meșteșugurilor și tradițiilor locale.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Caminul Cultural, la Polovragi

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, GAL Parâng, Direcția Agricolă Gorj

11 octombrie 2020

* FESTIVALUL TOCANULUI, ediția a III-a.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Casa de Cultură, la Novaci

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Populară de Artă, ACOB Novaci, APDT ,,Acasă la Brâncuși”, instituții școlare

                 12-13 octombrie 2020

* SĂRBĂTOAREA CASTANULUI. Simpozion, expoziție cu vânzare a fructelor de sezon, târg meșteri populari locali, spectacole folclorice.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Casa de Cultură, la Tismana

                 Partener: CJCPCT Gorj

                

17 octombrie 2020

* ZIUA RECOLTEI. Expoziții de produse și meșteșuguri tradiționale. Spectacole folclorice.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de Cultură, Biblioteca orășenească, La Rovinari

                 20-23 octombrie 2020

* SIMPOZION: Pompiliu Marcea-istoric și critic literar

                 Organizează: Primăria, Căminul Cultural și Fundația Culturală ,,Pompiliu Marcea”, la Scoarța

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Inspectoratul Școlar al Județului Gorj

                 23-25 octombrie 2020

* FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE CREAȚIE UMORISTICĂ ,,ION CĂNĂVOIU”

* SALONUL INTERNAȚIONAL DE CARICATURĂ.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu și Runcu

                 Parteneri: Biblioteca Județeană, Școala Populară de Artă, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Teatrul ,,Elvira Godeanu”, Muzeul Gorjului,  Muzeul Mondial al Umorului din Gabrovo (Bulgaria), Primăriile și Căminele Culturale Polovragi și Runcu, Uniunea Epigramiștilor din România, Uniunea Caricaturiștilor din România, Muzeul Gorjului

25 octombrie-10 noiembrie 2020

* FESTIVALUL ,,TOAMNA CULTURALĂ”. Spectacole artistice, expoziții de artă populară, concursuri, expoziții de artă gastronomică, târg de meșteșuguri și produse de sezon.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local, Căminul Cultural și Biblioteca publică, la Țânțăreni

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”

                

28 octombrie 2020

* POETUL E UN REGE ȘI I SE CUVINE UN TRON. 70 ani de la nașterea poetului, eseistului și monografului Zenovie Cârlugea. Lansare carte și reviste. Expoziție de artă.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la sediu

                

NOIEMBRIE

1 noiembrie 2020

* DESCHIDEREA anului de învățământ 2019-2020 al Universităților Populare din Gorj.

                 Organizează: CJCPCT Gorj și Căminul Cultural, la Baia de Fier

                 4-7 noiembrie 2020

* FESTIVALUL NAȚIONAL AL CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC ,,MARIA LĂTĂREȚU”.

                 Organizează: Consiliul Județean Gorj, Primăria și Consiliul local Tg-Jiu, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, CJCPCT Gorj, Școala Populară de Artă, Muzeul Județean ,,Alexandru Ștefulescu”, Liga Culturală ,,Fiii Gorjului” București, Asociația Culturală ,,Maria Lătărețu” Bălcești

6 noiembrie 2020

* A VENIT, A VENIT TOAMNA… Expoziție de tablouri confecționate din semințe și plante uscate.

                 Organizează: Primăria și Biblioteca publică, la Jupânești

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 12 noiembrie 2020

* REPERE CONTEMPORANE. NICOLAE DIACONU. Evocare, concurs eseuri.

                 Organizează: Primăria, Centrul Cultural și Biblioteca publică, la Țicleni

                 Parteneri: Biblioteca Județeană, CJCPCT Gorj

                 13 noiembrie 2020

* CASA DE CULTURĂ NOVACI – 60 ANI ÎN SERVICIUL COMUNITĂȚII. Prelegeri publice, expoziții, spectacole.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Casa de Cultură, la Novaci

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Bibioteca publică Novaci, instituții culturale novăcene

                

* FOCURI PESTE ȚARINI. Manifestare cultural-religioasă pentru pomenirea celor intrați în eternitate.

                 Organizează: Parohia comunală și Căminul cultural, la Turcinești

                 Partener: CJCPCT Gorj

                

* FESTIVALUL FOLCLORIC ,,RICĂ ARGINTARU”.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul Cultural, la Cloșani/ Padeș

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 30 noiembrie 2020

* TÂRGUL DE SFÂNTUL ANDREI. Expoziție de artă populară locală. Spectacol folcloric.

                 Organizează: Primăria și Casa de Cultură, la Tismana

                 Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, CJCPCT Gorj

                 * INAUGURAREA MUZEULUI SATULUI.

                 Organizează: Primăria, Centrul Cultural și Școala Gimnazială, la Stejari

                 Partener: CJCPCT Gorj

                

DECEMBRIE

1 decembrie 2020

* ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI. Complex de manifestări cultural-artistice. Expoziție de artă. Organizează: Consiliul Județean Gorj și Primăria Tg-Jiu prin instituțiile culturale de sub autoritate, primăriile și consiliile locale, la Tg-Jiu și în județ

                 Responsabili program: Ion Cepoi, specialiștii pe domenii

1-23 decembrie 2020

* OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE IARNĂ. Festival-concurs de colinde și cântece de Crăciun.   Târg de produse și meșteșuguri tradiționale.

                 Organizează: Primăria și Casa municipală de cultură, la Motru

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 1-6 decembrie 2020

* TÂRGUL DE MOȘ NICOLAE.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu

* TÂRGUL DE CRĂCIUN.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local  și Căminul Cultural, la Bolboși

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 10-24 decembrie 2020

* MIRACOLUL CRĂCIUNULUI. Festival de colinde ,,Deschide ușa creștine”. Concerte de colinde. Colindatul satelor. Distribuire pachete și cadouri familiilor nevoiașe.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local, Căminul Cultural și Biblioteca publică, la Țânțăreni

                 Partener: CJCPCT Gorj

                

6 decembrie 2020

* TÂRGUL DE MOȘ NICOLAE.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul Cultural, la Baia de Fier

                 Parteneri: GAL Parâng și CJCPCT Gorj

* TÂRGUL MEȘTEȘUGURILOR ȘI OCUPAȚIILOR tradiționale ale oltenilor de sub munte.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul Cultural, la Polovragi

                 Parteneri: GAL Parâng și CJCPCT Gorj

                 8 decembrie 2020

* FESTIVALUL folcloric ,,Nicolae Vlad”.

                 Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Drăgotești

                 Parteneri: Școala Populară de Artă, CJCPCT Gorj

                

10 decembrie 2020* TÂRGUL DE CRĂCIUN.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local, Căminul Cultural și Biblioteca publică, la Polovragi

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, GAL Parâng, ADLPC Polovragi

                 10 decembrie 2020

* POETUL ESTE UN REGE ȘI I SE CUVINE UN TRON. 65 ani de la nașterea poetului Cristian George Brebenel. Expoziție de artă.

                 Organizează:  CJCPCT Gorj, la sediu

                

10-23 decembrie 2020

* MIRACOLUL CRĂCIUNULUI. Alaiul obiceiurilor de iarnă. Festival de colinde și cântece de Crăciun. Târgul de Crăciun.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Casa municipală de cultură, la Motru

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 14 decembrie 2020

* CORALA GORJEANĂ ,,Stelian Florescu”.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu

                 Partener: Liceul de Arte ,,C-tin Brăiloiu” Tg-Jiu

15 decembrie 2020

* POETUL ESTE UN REGE ȘI I SE CUVINE UN TRON. 70 ani de la nașterea artistului plastic Gheorghe Plăveți. Expoziție de artă.

                 Organizează:  CJCPCT Gorj, la sediu

                

16-22 decembrie 2020

* ZILELE RECUNOȘTINȚEI. Expoziții, recitaluri, spectacole.

                 Organizează: Consiliul Județean Gorj, Primăria Tg-Jiu, la Tg-Jiu

                 Parteneri: Instituții culturale județene și municipale

18 decembrie 2020

* ALAIUL OBICEIURILOR DE IARNĂ.

                 Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu

                 Parteneri: Asezăminte culturale din județ

* MAGIA CRĂCIUNULUI. Concerte de colinde.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de Cultură și Biblioteca orășenească, la Rovinari

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Biblioteca orășenească, instituții școlare

                 20-30 decembrie 2020

* AHO, AHO, COPII ȘI FRAȚI! Concerte de colinde. Colindatul satelor. Acordarea de cadouri familiilor nevoiașe.

                 Organizează: Primăriile, Căminele Culturale și Bibliotecile publice, în județ

20 decembrie 2020

* FESTIVALUL JUDEȚEAN DE TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ ,,Cu colindul la fiecare casă”.

                 Organizează: Primăria și Centrul Cultural ,,Tudor Arghezi”, la Tg-Cărbunești

                 Parteneri: CJCPCT Gorj, Palatul Copiilor Tg-Jiu

* FESTIVALUL DE DATINI ȘI OBICEIURI DE IARNĂ ,,PIȚĂRĂII CU MĂȘTI”.

                 Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul Cultural, la Călugăreni/ Padeș

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 22 decembrie 2020

* POETUL ESTE UN REGE ȘI I SE CUVINE UN TRON. 20 ani de la intrarea în eternitate a magistrului Titu Rădoi (31 decembrie 2000).

                 Organizează:  CJCPCT Gorj, la sediu

                 22-24 decembrie 2020

* ALAIUL OBICEIURILOR DE IARNĂ. Organizează: Primăria și Casa de Cultură, la Bumbești-Jiu

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 24 decembrie 2020

* TRADIȚII DE IARNĂ. CONCURS de costume și măști tradiționale.

                 Organizează: Căminul Cultural Padeș, la Padeș/ Călugăreni

                 Partener: CJCPCT Gorj

                 * PIȚĂRĂII.

                 Organizează: Căminele Culturale și Bibliotecile publice, la Peștișani și Arcani

                 Partener: CJCPCT Gorj

                

* E VREMEA COLINDELOR. Colinde, datini și obiceiuri tradiționale.

                 Organizează: Căminul Cultural și Școala Gimnazială, la Bumbești-Pițic

                 Partener: CJCPCT Gorj

                

*