1. Valea Motrului

 

 - Padeş (Ansambluri de cântece și dansuri, rapsozi, evocări istorice - Tudor Vladimirescu, sărbători comunuitare - Piţărăii cu măşti, lăutari, biserici de lemn Padeş, Cloşani, Monumentul Proclamaţiei de la Padeş, casa tradiţională Constantin Nacu, Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei, peştera Lazului, peştera Martel, peştera Cloşani, peştera Cioaca cu Brebenei, Cheile Corcoaia, Piatra Mare a Cloşanilor, Ciucevele Cernei, pădurea Gorganu, Muntele Oslea)

 - Glogova (Mestesuguri traditionale - ceramică -, bocitoare, bisericile Glogova şi Cleşneşti, Casa şi Ansamblul Glogoveanu)

 - Cătunele (Muzee și colecții muzeale - muzeu al satului, Formații de dansuri populare, festival folcloric local, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului, ţesături, lingurari -, creaţie interpretativă tradiţională - povestitori -, castru cu val de pământ Valea Perilor, biserici Cătune, Lupoaia, Steic, Valea Mănăstirii)

 - Motru (Taraf tradiţional, ansamblu de cântece şi dansuri, festivalul obiceiurilor de iarnă, rapsozi, Ansamblul bisericii de lemn Sf. loan Botezătorul, biserica de lemn Sf. Voievozi, festival de colinde)

 - Samarineşti (Formaţii de dansuri populare, biserica de lemn Băzăvani, biserica Larga, Cula I. C. Davani)

 - Văgiuleşti (Festivalul Salcâmului, meşteşuguri tradiţionale - dogărie, fierărie -, biserica fostului schit Covrigi, biserica de lemn Covrigi)

 

 

2. Valea Tismanei

 

 - Tismana (Muzeul Costumului Popular Gorjenesc, tarafuri tradiţionale, formaţii de dansuri populare mixte, festivalul Păstrăvului, festivalul Răciturilor, meştesuguri tradiţionale - arta lemnului, împletituri răchită, ţesături/cusături, costume populare, covoare olteneşti, iconărit, dogărie, pictură naivă, marochinărie -, bocitoare, povestitori, rapsozi, Colăcari/Orație de nuntă, Mănăstirea Tismana şi schiturile Cioclovina de Sus şi Cioclovina de Jos, bisericile de lemn Pocruia, Gornoviţa, Plaiul Tismanei, Plaiul Pocruiei, Plaiul cel Mare (Sohodol), Festivalul cântecului, jocului şi dansului popular gorjenesc, Cotul cu Aluni, Cioclovina, Pădurea Tismana-Pocruia, Dumbrava Tismana, Cornetul Pocruiei, Izvoarele Izvarna, Muntele Oslea, Peştera Gura Plaiului, Piatra Andreaua)

 - Godineşti (Tarafuri tradiţionale, festival folcloric local)

 - Ciuperceni (Festival folcloric local, sărbătoarea comunitară Focuri peste zăpezi, biserici de lemn Ciuperceni şi Priponi, biserica Strâmba-Vulcan, colecţie muzeală, meşteşuguri tradiţionale - ceramică)

 - Câlnic (Muzeu al Satului, meşteşuguri tradiţionale - ceramică, ţesături/cusături, dogărie,rotărie -, biserică lemn cu pridvor)

 

 

test

 

3. Valea Bistritei

 

- Peştişani (Colecţii de artă contemporană, tabără de artă plastică, ansamblu de cântece şi dansuri, formaţie de dansuri populare mixtă, festivalul literal naţional Serile la Brădiceni, festival de film documentar, festivalul Castanelor, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului, ţesături, cusături, iconărit, dulgherie -, bocitoare, rapsozi, bisericile de lemn Frânceşti, Gureni, Peştişani, Casa - muzeu Constantin Brâncuşi de la Hobiţa, Valea Bistriţei, peştera Cioarei, Sărbătoarea Nucetului, Expoziţia de sculptură Hobiţa, Piatra Boroştenilor)

 - Teleşti (Meşteşuguri tradiţionale - ţesături/cusături, situl arheologic şi necropola, fortificaţia dacică de la Şomăneşti, biserica satului, Sărbătoarea Sf. Gheorghe)

 

 

 

 

 

4. Valea Jalesului

 

- Runcu (Casa Muzeu Maria Apostol, taraf tradiţional, ansamblu de cântece şi dansuri, formaţie de dansuri populare mixtă şi de fete, festivalul folcloric Maria Apostol, Festivalul Internaţional de Umor "Ion Cănăvoiu", festivalul Castanelor, festivalul Teilor, festivalul Nucului, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului, împletituri răchită, ţesături/cusături, dogărie, coşerit -, bocitoare, descântători/magie albă, rapsozi, poeţi populari, sărbătoarea comunitară "Logodna vinului cu ulcica", "Sfiinţirea viilor", aşezări paleolitice ,La Bulboc"şi „ La Cruce", aşezarea medievală, pivniţele de deal - Dobriţa, -  Cheile Sohodolului, Cheile Gropului Sec; Cheile Pătrunsa, Cheile Şuşiţa, Izbucul Jaleşului, Pădurea Rachiţeaua)

 - Arcani (Muzeul Satului, meşteşuguri tradiţionale - ţesături/cusături, iconărit -, bocitoare, rapsozi) 

 

 - Băleşti (Ansamblu de cântece şi dansuri, meşteşuguri tradiţionale - ceramică, bocitoare, rapsozi,bisericile de lemn Ceauru, Corneşti, Stolojani)

 

 

 

 

 

5. Valea Şuşiţei

 

- Stăneşti (Ansamblu de cântece şi dansuri, festival folcloric local, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului, cruceri, fierărie -, bocitoare, povestitori, bisericile de lemn Stăneşti, Curpen, Măzăroi şi Vaidei, cascada Vaidei, Pastorala Floriilor)

 - Leleşti (Muzeul Satului, formaţie de dansuri populare mixtă, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului, cojocărit -, aşezare medievală Frăţeşti, bisericile de lemn Frăţeşti şl Leleşti)

 

 

 

 

6. Valea Jiului I

 

- Bumbeşti Jiu (Formaţii de dansuri populare mixte şi de fete, Mestesuguri traditionale - arta lemnului, prelucrare rădăcini -, rapsozi, poeţi populari, Muzeul Arhitecturii Populare a Gorjului de la Curtişoara, Casa orăşenească de cultură, Clubul Sindicatelor, Monumente istorice şi de artă: Mănăstirea Lainici, schitul Locurele, mănăstirea Vişina, schitul II - Locurele, schit Plai Bumbeşti, biserica de lemn Sârbeşti; biserica de zid Sf. Nicolae-Lăzăreşti, biserica de zid Sf. loan Boteztorul - Curtişoara; castrul roman şi aşezarea civil Bumbeşti Jiu; monumentul Generalului Dragalina. Alte locaţii reprezentative: lucrări de artă de pe Defileu; Parcul Naţional Defileul Jiului; Stâncile Rafail, Sfinxul Lainicilor, Pădurea Gornicel, Pădurea Chitu- Bratcu)

 

 - Schela (Bocitoare, evocări istorice - Mihai Viteazul, bisericile de lemn Schela şi Sâmbotin, Monumentul lui Mihai Viteazul, zona alpină şi subalpină a munţilor Vâlcan, Dealul Gorăncelul)

- Turcineşti (Casa Muzeu "Enache Cartianu", festivalul Cireşului, festivalul Salcâmului, sărbătoarea comunitară "Foc peste ţarini", bisericile de lemn Horezu, Rugi, biserica Sf. Apostoli, Cartiu, Casa Manta)

- Bălăneşti (Casa memorială "Ion Popescu Voiteşti", Casa memorială "Iosif Keber", meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului, împletituri răchită, ţesături/cusături, rapsozi, sărbătoarea comunitară "Sfiinţirea viilor", biserici de lemn)

- Târgu Jiu

- Drăguţeşti (Meşteşuguri tradiţionale - iconărit, dogărie, biserica de lemn Câbeşti, case de lemn Urecheşti)

- Dăneşti (Biserica de lemn Brătuia)

 

- Rovinari (Formaţii de dansuri populare mixte, festival folcloric local, biserica de lemn Sf. Voievozi)

 

 

 

 

7. Valea Jiului II

 

- Târgu Jiu

- Fărcăşeşti 

- Bâlteni (Casa şi Şcoala „Dincă Schileru", biserici)

- Ticleni (Centrul cultural, ansambluri de cântece şi dansuri, aşezare dacică)

- Urdari (Festivalul Salcâmului, biserici)

- Plopşoru (Meşteşuguri tradiţionale - fierărie -, sit arheologic Sărdăneşti, biserica de lemn Plopşoru, bisericile din Ceplea şl Cursaru, casa Cepleanu)

- Turceni (Formaţii de dansuri populare mixte, festival folcloric local, festivalul de umor "Al. C. Calotescu-Neicu”, meşteşuguri tradiţionale - ţesături/cusături, pictură naivă -, povestitori, rapsozi, mănăstirea Strâmba, biserica de lemn Turceni, colecţie muzeală casa de cultură)

 - Ioneşti (Formaţii de dansuri populare, bocitoare, povestitori, rapsozi, colăcari/oraţie de nuntă, biserica Sf. Voievozi)

- Brăneşti (biserica Sf. Nicolae)

 - Ţânţăreni (Muzeul Satului, Muzeul Documentar ”Mihai Eminescu”, festival folcloric local, festivalul de Romanţe "Sara pe deal", meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului -, biserica Sf. Voievozi, vechiul Centru comercial, case Cosma, Dănciulescu, Alexandru, Preda, Mihăilescu)

 

 

 

 

  8. Valea Jilţurilor

 

- Mătăsari (Formaţii de dansuri populare, meşteşuguri tradiţionale - împletituri răchită, ţesături/cusături, dogărie, dulgherie -, bocitoare, povestitori, biserici lemn Mătăsari şi Runcurel, Casa culă Nicolaescu din Runcurel) 

 

 - Negomir (Formaţii de dansuri populare, festival folcloric local, festivalul Teiului, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului, ţesături /cusături, fierărie, potcovărie, lingurari -, bocitoare, povestitori, biserici de lemn Artanu şl Negomir)

 

 - Drăgoteşti (Festival folcloric local, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului, împletituri răchită, boiangii -, povestitori, rapsozi, biserica Trestioara)

 

 - Slivileşti (Meşteşuguri tradiţionale - fierărie, potcovărie -, bocitoare, povestitori, fortificaţia de la Şiacu, cula Cioabă-Chintescu, Şiacu, aşezare neolitică Şura, ansamblul bisericii de lemn din Şura, biserică lemn Ştiucani)

 

 - Bolboşi (Festivalul lăutarilor gorjeni, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului, ţesături/cusături, rotărie, fântănărit, lingurari -, povestitori, rapsozi, biserica de lemn Bălăceşti)

 

 - Borăscu (Povestitori, descântători)

 

 

 

 

 

9. Valea Gilortului I

 

- Novaci (Festival de teatru, meşteşuguri tradiţionale - ceramică, arta lemnului, ţesături/cusături, cojocărit, sculptură piatră, Bisericile de lemn Berceşti şi Hirişeşti, Valea Gilortului, -  Muzeul Civilizaţiei Montane de la Rânca, -  Festivalul şi târgul „Urcatul oilor la munte", Ansamblul Nedeia)

- Crasna (Centrul cultural, muzeu al satului, formaţii de dansuri populare, festival folcloric local, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului, ţesături/cusături, dogărie, fierărie, instrumente populare, rotărie, pictură naivă, dulgherie, machete -, rapsozi, colăcari/orație de nuntă, sărbătoarea comunitară "Drăgaica", mănăstirea Crasna, biserici de lemn Aniniş, Buzeşti, Cărpiniş, Crasna din deal, Ungureni, Drăgoieşti, Dumbrăveni, casa de lemn Dumitru Danciu, monumentul Constantin Ivnuş Dumbrăveni, zona montană şi submontană a masivului Parâg, areal natural protejat: Locul fosilifer Buzeşti, Festivalul folcloric Răsună munţii sub Parâng, la Crasna)

- Muşeteşti (Colecţii muzeale mixte, meşteşuguri tradiţionale - ţesături/cusături -, colăcari/orație de nuntă, bisericile de lemn Stănceşti, Muşeteşti (cimitir) şi Stănceşti-Larga)

 

- Săcelu (Colecţii muzeale mixte, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului, ţesături/cusături, dogărie, fierărie, sculptură piatră -, povestitori, colăcari/orație de nuntă, Staţiunea, biserica de lemn Săcelu, aşezările romane Hăieşti şi Săcelu, casa Moangă-Pleşoianu, Piatra Buha, Piatra Biserica Dracilor, Muzeul satului Surupaţi şi Maghereşti)

 

 - Bumbeşti Piţic (Muzeu al Satului, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului -, rapsozi, poeţi populari, biserici de lemn Bumbeşti-Piţic, Cârligei, Poienii)

 

- Bengeşti Ciocadia (Colecţii muzeale mixte, formaţii de dansuri populare, meşteşuguri tradiţionale - ţesături/cusături -, colăcari/orație de nuntă, poeţi populari, bisericile de zid Bălceşti, Ciocadia, Bengeşti, bisericile de lemn Ciocadia, Pereşti, case: Avramescu, Sârbu, Ion Danciu, Văruţ, Colibăşanu, Bengescu, Muzeul Maria Lătăreţu Bălceşti)

 - Scoarţa (Biserici de lemn Bobu, Colibaşi, Copăcioasa, Lazuri, Pişteşti din deal, case vechi: Colită, Ioana Popescu, Tenu, Dobran, Leon Sucea, Matei Vodislav)

 

 

 

 

10. Valea Gilortului II

 

- Albeni (Muzeu al Satului, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului, ţesături/cusături -, descântători, biserici de lemn Bârzeiu, Doseni, Mirosloveni)  

- Prigoria (Meşteşuguri tradiţionale - ceramică -, bocitoare, rapsozi, biserica de lemn Călugăreasa, biserici Călugăreasa, Negoieşti, Prigoria, Zorleşti) 

- Tg. Cărbunesti (Muzeul "Tudor Arghezi", Muzeul Crucilor de Gorj, tarafuri tradiţionale, ansambluri de cântece şi dansuri, festival de muzică lăutărescă, Festivalul "Tudor Arghezi", festivalul "Obiceiurilor de iarnă", meşteşuri tradiţionale - ceramică, arta lemnului, ţesături/cusături, iconărit, machete -, bocitoare, povestitori, biserici de lemn, Mănăstirea Sf. loan Botezătorul, Ansamblul urban vechi)

- Jupâneşti (Colecţii muzeale mixte, meşteşuguri tradiţionale - iconărit, dogărie, pictură naivă -, povestitori, aşezare epoca de bronz Vierşani, sit arheologic Vidin, biserici lemn Boia şi Vidin)  

- Bărbăteşti (Muzeul Satului, formaţii de dansuri populare, meşteşuguri tradiţionale - împletituri răchită, sit arheologic Socu, case: Bărbătescu, Munteanu, Buşe)

- Săuleşti (Monument Eroi, -  Sărbătoarea teiului)

- Vladimir (Casa Memorială "Tudor Vladimirescu", meşteşuguri tradiţionale - ţesături/cusături, dogărie, biserici Frasin, Vladimir, Lunca, Casa Gârbea)

 

- Aninoasa (biserica Groşerea, Cula Crăsnaru)

 - Turburea (Muzeul Satului, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului, cruceri -, bocitoare, sit arheologic Spahii, biserica de lemn)

 

 

 

 

11. Valea Olteţului

 

- Polovragi (Ansambluri de cântece şi dansuri, festival folcloric interjudeţean, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului, împletituri răchită, ţesături/cusături, potcovărie, coşerit -, rapsozi, mănăstirea Polovragi, cetăţile dacice, crucea căpitanului Ursache, Cheile Olteţului, peştera Polovragi, Valea Olteţului, Poienile de sus, fenomenul carstic Şura, canionul de nisip, luncile Olteţului, Pădurea de castani, plantaţii de căpşuni, Nedeia de Sf. Ilie)

- Baia de Fier (Ansambluri de cântece şi dansuri, festival folcloric interjudeţean, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului, împletituri răchită, ţesături/cusături, cojocărit, dogărie, coşerit -, rapsozi, colăcari/orație de nuntă, biserica Baia de Fier, biserica de lemn Sohodol, -  Cheile Galbenului, Peştera Muierilor, Peştera Iedului, Valea Galbenului, fenomenul carstic Şura, Festivalul pastoral „Coborâtul oilor de la munte", -  Casa Artelor/ Muzeul satului)

 

- Alimpeşti (Ansambluri de cântece şi dansuri, festival folcloric local, meşteşuguri tradiţionale - iconărit,biserici de lemn Alimpeşti, Nistoreşti

 

- Roşia de Amaradia 

 

 

 

 

12. Valea Amaradiei

 

Bustuchin (Formaţii de dansuri populare, festival folcloric local, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului)

- Licurici (Festival folcloric local, meşteşuguri tradiţionale - împletituri răchită, instrumente populare -, povestitori, biserici de lemn, biserica de lemn Pârâu Viu) 

- Berleşti (Festival folcloric local, formaţii de dansuri populare)

- Logresti (Festival folcloric local, tarafuri tradiţionale)

- Hurezani (Ansambluri de cântece şi dansuri, festival folcloric local, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului, fierărie, prelucrare rădăcini -, povestitori, tarafuri tradiţionale, Muzeul Satului, biserica Sf. Dumitru) 

- Stejari (Ansambluri de cântece şi dansuri, festival folcloric local, meşteşuguri tradiţionale - ţesături/cusături, fierărie -, bocitoare, povestitori, biserica Sf. împăraţi)

- Căpreni (Formaţii de dansuri populare, festival folcloric local,  meşteşuguri tradiţionale - împletituri răchită, cruceri, stupărit -, rapsozi)

- Danciulesti (Muzeul Satului, festival folcloric local, bocitoare, rapsozi, biserica Zăicoi)

- Stoina (Ansambluri de cântece şi dansuri, festival folcloric local, meşteşuguri tradiţionale - arta lemnului, ţesături/cusături, cruceri, dogărie -, bocitoare, povestitori, sit arheologic Toiaga, biserici Ciorari şi Păişani)

 - Cruşeţ (Formaţii de dansuri populare, rapsozi, biserica de lemn Slăvuţa, biserici Măiag, Slăvuţa)

 

 

 

 

 

Trasee turistice în Târgu Jiu

 

Trasee turistice nr. 1: Strada Tudor Vladimirescu, Piaţa Revoluţiei

 

 

            - case vechi, sfârşit de secol XIX şi început de secol XX, de la bariera de la calea ferată până la Bancpost şi CEC, printre care cele de la nr. 16, 27, 29, 31, 33, 42, 48, 56, 69, 73, 79

            - Casa Măldărescu, clădire de secol XVIII, a găzduit, la 1832, Şcoala Naţională din Târgu Jiu – prima instituţie de învăţământ public din Gorj, precum şi primul spectacol de teatru în limba română, la 1834

            - fosta Casă Culcer, în care a locuit Dimitrie Culcer, primul medic cu diplomă din istoria judeţului; în aceeaşi clădire, încend cu 1882, Ana Băşcescu – Culcer, soţia medicului, a inaugurat primele reuniuni muzical literare din Gorj; Actualmente, se află clădirea Tribunalului Gorj

            - biserica catedrală, 1748

            - mausoleu Ecaterina Teodoroiu, 1933

            - Palatul Administrativ al Judeţului, ridicat la 1898

            - Casa culcerului Gănescu, clădire de secol XVIII, restaurată de arhitectul Doppelreitter; acest imobil este ultimul domiciliu al lui Brancuşi în România, locuind acolo în perioada 1937-1938, când s-a ridicat tripticul; actualmente casă de oaspeţi

            - primăria Targu Jiu, 1933.

 

Traseu turistic 2: strada Victoria, de la Prefectură la intersecţia cu Bl. Unirii:

 

            - case vechi de târgoveţi, început de secol XX

            - Banca Tg-Jiului, la intersecţia cu str. Olteniţei, clădire de început de secol XX

            - Facultatea de drept, fost sediu al Tribunalului Judeţean, clădire de la 1900

            - în continuarea fostului Tribunal, pe str. Olteniţei, se află fostul sediu al Şcolii Normale de învaţatori, ridicată pe la 1838

            - Teatrul Elvira Godeanu.

 

 

Traseu turistic 3: Bulevardul Unirii, de la Pasarelă la Magazin Parângul, cu prelungire str. Siret si Victoria:

           

 

            - Casele Francisc Milescu (Spitalul vechi), 1875 – aici a locuit avocatul Francisc Milescu, proprietarul Teatrului Milescu – al cincelea Teatru din Regat. În clădirea Teatrului, demolată în 1960, a funcţionat până pe la 1905, Teatrul Român din Tg. Jiu, prima instituţie profesionostă de spectacole din Gorj. Casele avocatului au fost vândute în 1928 Primăriei Tg. Jiu, cu condiţia ca acestea să fie folosite ca spaţiu spitalicesc sub numele Salonul Milescu.

            - Casa Iunian, 1940, sediul Rectoratului UCB

            - Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”, 1898

            - Statuia lui Tudor Vladimirescu, 1898

            - Casa Vasile Moangă, sec. XVIII, str. Siret

            - Palatul Copiilor, fostă Şcoală comercială, început de secol XX, str. Siret

            - Teatrul - cinema Căldăruşe, 1924, clădire demolată, actualmente în acel loc se află Complexul comercial „Jiul”

            - biserică, str. Victoriei, vis a vis de Magazin Parângul.

 

Traseu turistic 4: Calea Eroilor, de la Parcul Coloanei la Grădina Publică:

 

            - Coloana

            - casa protopopului Andrei Schevafilax, sec. XVIII

            - biserica Sf. Apostoli

            - bust Alex. Stefulescu

            - Biblioteca Judeţeană

            - casa Tătărăscu (hotel Europa)

            - Centrul Judeţean pt. Conservare

            - Direcţia pt. Cultură

            - Grădina Publică, 1856

            - casă Doppelreitter

            - Poarta Sărutului

            - Casa grădinarului

            - Foişor de Foc

            - Aleea Scaunelor

            - Masa Tăcerii

            - Sediul Centrului cultural „C. Brâncuşi”, 1926, a funcţionat Muzeul Gorjului

            - Podul vechi

            - Muzeul de Artă

 

Traseu turistic 5: Str. Geneva:

 

            - Prefectura veche (Muzeul Gorjului)

            - Universitatea „C. Brâncuşi”

            - Casa Carabatescu (BNR)     

 

 

 

 

Contact me

  • Address:

    Str. Eroilor, localitatea Tg-Jiu

    jud. GORJ

Telephone: 0253213710

  • Fax: 0253213710
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com