MEŞTERI ŞI MEŞTEŞUGURI IN GORJ

 

I. SCULPTURA PIATRA

1. Almăjanu Dumitru - Săcelu

2. Poenaru Gabriel Marius – Novaci

 

II. ŢESĂTURI

1. Ciobanu Angela - Săcelu

2. Gorlă Ioana - - Săcelu

3. Ciuică Elena - - Săcelu

4. Cimpoieru Milica - Bălceşti

5. Buică Trandafira - Crasna (săculeţi, desagi)

6. Drăghescu Smaranda - Tismana/ Sohodol

7. Momea Maria - Tismana

8. Sarcina Carmen - Cloşani

9. Bubulete Anica - Pocruia .

10. Drăghescu Claudia - Tismana/ Sohodol

11. Tiştere Filomela - Tismana  

12. Probaje Margareta - Gornoviţa/ Tismana

13. Paraschiv Floarea - Gornoviţa/ Tismana

14. Sulea Ana - Vâlcele/ Tismana

15. Boghici Elisabeta - Cătunele

16. Cruceru Elisaveta - Negomir

17. Braia Victoria - Bolboşi

18. Pârţaiche Elena - Mătăsari

19. Băca Floarea - Mătăsari

20. Uzuru Ana - Slivileşti

21. Preoteasa Constanţa - Turceni

22. Drăgoi Elena - Stoina

23. Văleanu Elena - Stejari

24. Sabina Zamfir - Dănciuleşti

25.PopescuViorica-Vladimir

26. Pârvu Elisaveta - Vladimir

27. Hărăboiu Polina - Tg—Cărbuneşti

28. Sandu Maria - Tg—Cărbuneşti

29. Gheorghe Valentina - Bălăneşti

30. Bitan Maria - Urecheşti

31. Niţu Maria - Vălari

32. Paulina Sarcină - Tismana

33. Mihaela Văcariu - Tismana

34. Maria Tan tan - Tismana

35. Tudorache Maria - Novaci

36. Olaru Elena - Albeni

37. Cotoi Elena - Arcani

38. Coiculescu loana - Arcani

39. Petcu Angelica - Arcani

40. Popescu Eleonora - Arcani

41. Berca Maria - Arcani ­

42. Flondor Maria - Baia de Fier

43. Andriţa Gh. - Bărbăteşti (păr capră)

44. Iordache Janeta - Bărbăteşti

45. Cojocaru Teodora - Bărbăteşti

46. Cioroianu Ana - Bărbăteşti

47. Gheban Ioana - Bărbăteşti

48. Sâiu Nicoliţa - Bărbăteşti

49. Sârboiu Elisabeta - Bărbăteşti

50. Udrea Ana - Bălceşti

51. Pănoiu Maria - Bălceşti

52. Cimpoieru Aurica - Bălceşti

53. Chiriac Nicoleta - Bălceşti

54. Luţă Aurica - Bălceşti

55. Bocşeru Maria - Bălceşti

56. Bocşeru Viorica - Bălceşti

57. Gheorghe Valentina - Tg-Jiu

58. Mutulescu Elena - Câlnic

59. Buşoi Ştefania - Câlnic

60. Ciucă Elena - Muşeteşti

61. Tudorescu Ileana - Peştişani

62. Piţigoi Geta - Peştişani

63. Ciulei Aurelia - Peştişani

64. Dinoiu Mioara - Polovragi

65. Apostol Maria - Runcu

66. Lazăr Maria - Runcu

67. Popescu Elena - Teleşti

 

III. SCULPTURĂ LEMN

1. Dragomir Cosmin - Crasna

2. Curcă Dorel - Bălceşti

3. Lupu C-tin - Polovragi

4. Grigorescu Nicolae - Polovragi

5. Băteanu Roxana - Tismana/ Vâlcele

6. Picioruşi Cornelia - Cătunele

7. Coancă Aristide - Negomir

8. Negomireanu Dorin - Drăgouişti

9. Şorop Gh. - Bălăneşti

10. Gheorghe Vasile - Bălăneşti

11. B ăl lean u Roxana - Tismana

12. Titel Zamfira - Novaci

13. Gabriel Marius Poenaru - Novaci

14. Dăianu Gh.- Novaci

15. Ion Popescu - Bumbeşti-Jiu

16. Gută Nicolae- Bumbeşti-Jiu

17. Curcă Minei - Bălceşti

18. Burlica Marius - Bumbeşti-Jiu

19. Ciolacu Pompiliu - Tg-Jiu (şi os)

20. Condei Gh. - Bumbeşti-Piţic

21. Murgulescu C-tin - Bumbeşti-Piţic

22. Puiu Mircea - Crasna

23. Găină Alexandru - Crasna

24. Rotam Nicolae - Crasna

25. Bosoncea Cristinel - Crasna    

26. Crăciun Irinel - Negomir

27. Cocolea Ion - Leleşti

28.PopeangăV.Ion - Leleşti

29. Văideanu Nicolae - Peştişani

30. Glăvan Cristian - Peştişani

31. Lupu C-tin - Polovragi   

32. Nădrag Nicolae - Runcu

33. Eftenoiu Ion - Stăneşti

34. Dinu Ştefan - Stoina

35. Cioveie Gh. - Turburea  

36. Brânduşa C-tin - Ţânţăreni

 

IV. CIOPLITORI LEMN

1. Nistorescu C-tin - Muşeteşti

2. Rotam Nicolae - Crasna

3. Bleoanţă Gh. - Baia de Fier (lăzi de zestre, lăzi cereale)

4. Argintam Aurel - Closani

5. Băla Gh. - Tismana/ Sohodol

6. Paeaschivoiu - Seceleanu Petre - Licurici

7. Gorăcel Dorel - Albeni

8. Turcitu Iustin - Albeni

9. Goga Patra - Bustuchin

10. Bârsan Ion - Drăguţeşti

11. Pârvu Ştefan - Plopşora

12. Becheru Gh. - Runcu (hambare cereale)

13. VlăduţGrigore – Runcu

 

V. TÂMPLÂRIE

1. Mituţoiu Petre - Crasna

2. Meiche Nicolae - Bălceşti

3. CiuicăGh. - Săcelu

4. Negomireanu Dorin - Drăgoteşti

5. Dinu Ştefan - Stoina

6. Crăciun Ion - Hurezani

7. Şeclamăn Ştefan - Dănciuleşti

8. Crăciun Decebal - Hurezani

9. Ivan Lucică - Bălceşti

10. Geană Aurel- Bălceşti

11. Scafoş Nicolae - Peştişani

12. Eftenoiu Ion - Stăneşti

 

VI. DOGÂRIE

1. Ciuică Gh. - Săcelu

2. Rotam Nicolae - Crasna

3. Flondor Miron - Baia de Fier

4. Cocină Victor - Pocruia/ Tismana

5. Cocină Petre - Pocruia/ Tismana

6. Sarcină Gh. - Pocruia/ Tismana

7. Corcoveanu Ion - Văgiuleşti

8. Pârjol Gh. - Mătăsari

9. Tilincă Gh. -Dănciuleşti

10. Mărăcine Nicolae - Vladimir

11. Meche Dumitru - Bălceşti

12. Meche Nicolae - Bălceşti

13. Dăescu Haralambie - Câlnic

14. Ologu Marin - Câlnic

15. Mitroi Dionisie - Câlnic

16. Dinescu Iancu - Drăguţeşti

17. Dinescu Gh. - Drăguţeşti

18. Cojocaru D-tru - Jupâneşti

19. StancuIon - Jupâneşti

20. Feroiu Nicolae - Leleşti

21. Bertea Nicolae - Mătăsari

22. Cocolea Nicolae - Runcu

23. Ghiţă Ion - Stoina

24. Corcoveanu Ion – Văgiuleşti

 

VII. PICTURĂ NAIVĂ

1. Găină Alexandru - Crasna

2. Băteanu Roxana - Tismana/ Vâlcele

3. Trăznea Alexandru - Turceni

4. Andronie Aurel – Jupâneşti

 

VIII. SCULPTURĂ CRUCI/CRUCERI 

1. Găină Alexandru - Crasna

2. Roşoga Cornelia - Turburea

3. Mirea Eugen - Turburea

4. Gurică Aurel - Bălceşti

5. Cruceru Nelă - Căpreni

6. Stanciu Gh. - Stăneşti

7. Dinu Gh. - Stoina

 

IX. FIERĂRIE 

1. Popescu Gh. - Săcelu

2. Balozau Ion - Crasna

3. Birău Gh. - Văgiuleşti

4. Rădoi Vasile - Negomir

5. Popescu Ion Cătălin - Hurezani

6. Duţan marin - Jupâneşti

7. Feraru Nicolae - Băleşti

8. Marin Victor - Curpeni

9. Braitoru Gh. - Bălceşti

10. Mihu C-tin - Plopşoru

11. Rădoi Dumitru - Slivileşti

12. Romanescu Ion - Stăneşti

13. Birău Gh. – Văgiuleşti

 

X. ROTĂRIE

1. Rotam Nicolae - Crasna

2. Gionea Nicolae - Bolboşi

3. Dăescu Haralambie - Câlnic

4. Ologu Marin - Câlnic

5. Mitroi Dionisie – Câlnic

 

XI. DULGHERIE

1. Rotam Nicolae - Crasna

2. Pârjol Gh. - Mătăsari

3. Bertea Nicolae - Mătăsari

4. Scafoş Nicolae – Mătăsari

 

XII. CUSĂTURI

1. Cimpoieru Milica - Bălceşti

2. Anton Maria - Polovragi

3. Boghici Elisabeta - Cătunele

4. Uzum Ana - Slivileşti

5. Văleanu Elena - Stejari

6. Sabina Zamfir - Dănciuleşti

7. Seceleanu Viorica - Licurici

8. Ion Maria - Tg-Cărbuneşti

9. Bitan Maria - Urecheşti

10. Maria Opriţescu - Novaci

11. Preoteasa Constanţa - Turceni

12. Coiculescu Ioana - Arcani

13. Petcu Angelica - Arcani

14. Popescu Eleonora - Arcani

15. Berea Maria - Arcani

16. Telian Eugenia - Baia de Fier

17. Telian Dorina - Baia de Fier

18. Sârboiu Elisabeta - Bărbăteşti

19. Udrea Ana - Bălceşti

20. Pănoiu Maria - Bălceşti

21. Chiriac Nicoleta - Bălceşti

22. Luţă Aurica - Bălceşti

23. Bocşem Maria - Bălceşti

24. Bocşem Viorica - Bălceşti

25. Piţigoi Geta - Peştişani

26. Ciulei Aurelia - Peştişani

27. Onea Elisabeta - Polovragi

28. Apostol Maria - Runcu

29. Mischie Maria Liliana - Teleşti

 

XII. COJOCĂRIE

1. Flondor Mircea - Baia de Fier

2. Bobulescu D-tru - Baia de Fier

3. Ciortea Gh. - Novaci

4. Dănescu Ion - Novaci

5. Ungureanu Ion – Leleşti

 

XIV. POTCO VARIE    

1. Cazacu Toma – Polovragi

2. Rădoi Vasile – Negomir

3. Rădoi Dumitru - Slivileşti

 

XV. COŞERIT

1. Căruntu Salvina - Baia de Fier

2. Roşu Ion - Polovragi

3. Negrea janeta – Runcu

 

XVI. ÎMPLETITURI RĂCHITĂ

1. Dudumă Adam - Baia de Fier

2. Boengiu Ion - Drăgoteşti

3. Pamfiloiu Nicolae - Mătăsari

4. Pârjol Vasile - Mătăsari

5. Pamfiloiu Aurelian - Mătăsari

6. Tomescu Mioara - Căpreni

7. Ciolca Angela - Bărbăteşti

8. Mazilu Mihaela - Bărbăteşti

9. Cojocaru Teodora - Bărbăteşti

10. Păun Nicolae - Drăgoteşti

11. Pamfiloiu Aurelian - Mătăsari

12. Pârjol Vasile – Mătăsari

 

XVII. ÎMPLETITURI PĂNUŞI

1. Ciolacu Sandu - Tismana/ Pocruia

 

XVIII. CONFECTIONER MĂŞTI

1. Sarcină Carmen – Cloşani

 

IX. COSTUME POPULARE

1. Hica Maria - Tismana

2. Hica Achitina - Tismana

3. Marin Iuliana - Tismana

4. Cotan Gh. - Tismana/ Vâlcele

5. Mija Paraschiva - Curpeni

6. Motorga Cristina – Tismana

7. Frătiţa Mariana - Tg-Jiu (îmbrăcăminte etno)

 

XX. MAROCHINĂRIE

1. Viloiu Nicolae - Tismana

 

XXI. BRODERIE/LASETA

1. Calotă Elena - Bărbăteşti

2. Păştea Cristina - Tg-Jiu

3. Păştea Gh. - Tg - Jiu

 

XXII. INSTRUMENTE MUZICALE

1. Burlan Aurel - Licurici (viori)

2. Popescu Ştefan - Tg-Jiu (naiuri)

3. Boghian Ion - Crasna (fluiere)

4. Rotaru Nicolae – Crasna

 

XXIII. LINGURARI

1. Crăcea Iancu - Cătunelfc

2. Văduva Dumitru - Bolboşi

3. Coancă Aristide – Negomir

 

XXIV. FÂNTÂNARI

1. Murariu Ion – Bolboşi

 

XXV. STUPĂRIT  

1. Diaconescu Dumitru – Căpreni

 

XXVI. SOBARI

1. Stanică Ion – Dănciuleşti

 

XXVII. CERAMICĂ

1. Gută Vasile - Glogova

2. Udroiu Ion - Prigoria

3. Vlădan Victor - Tămăşeşti

4. Ungureanu Daciana - Novaci 

5. Udroiu Ion - Tg-Cărbuneşti

6. Rătezanu Ion - Tg-Jiu

7. Coconu Alina - Tg-Jiu

8. Mocioi Ion - Câlnic

9. Coneru Ion – Câlnic

 

XXVIII. PICTORI ICONARI

1. Andronie Aurelian - Jupâneşti

2. Ciolacu Pompiliu - Tg-Jiu

3. Valeria Miuţe - Tismana

4. Gheorghiu Florin - Tg-Cărbuneşti

5. Dorobanţu Adelina - Alimpeşti (lemn, sticlă, piatră)

6. Ciolacu Cristina - Tg-Jiu

7. Coconu Alina - Tg-Jiu

8. Buţă Ioana - Drăguţeşti (sticlă)

9. Nărban Adriana Lidia – Peştişani

 

XXDC. PRELUCRARE PIELE

1. Drăguşin Gr. Stelian - Stăneşti (căciuli)

 

XXX. PRELUCRARE RĂDĂCINI

1. Amos Moruşcă - Bumbeşti-Jiu

2. Crăciun Olimpia - Hurezani

 

XXXI. MACHETE (lemn)

1. Ionel Traian - Tg-Cărbuneşti

2. Rotaru Nicolae – Crasna

 

XXXII. GOBLEN

1. Vlăduţoiu Mihaela - Bărbăteşti

2. Murgu Eugenia - Bărbăteşti

3. Lişiţă Livia - Tg-Jiu

 

XXXIII. PODOABE

1. Stoenescu Aura - Tg-Jiu

2. Ciolacu Ana Maria - Tg-Jiu

 

XXXIV. LUMÂNĂRI ARTIZANALE

1. Dancău Alexandru - Tg-Jiu

2. Dascălu Veronica - Tg-Jiu

 

XXXV BOIANGII

1. Surcel Ion – Drăgoteşti

Contact me

  • Address:

    Str. Eroilor, localitatea Tg-Jiu

    jud. GORJ

Telephone: 0253213710

  • Fax: 0253213710
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com