SALARIILE DE BAZĂ BRUTE ȘI SPORURILE
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate  al C.J.C.P.C.T. GORJ , la data de 30.09.2017
                 
Nr. crt. Funcţia - demnitar/publică/contractuală Studii salariul de bază lunar brut, stabilit în conformitate cu art. 11 alin. (1), (3) și (4) din Legea-cadru nr. 153/2017  indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată - art. 14 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017  majorare a salariului de bază cu 10% pentru activitatea de control financiar preventiv - art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017 (se acordă doar pe perioada de exercitare a activității de control financiar preventiv) Total salariu de bază lunar brut sporul în afara salariului de bază/ spor condiţii vătămătoare, calculat prin aplicarea cotei procentuale de 10 % asupra salariului de bază - art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 și H.G. nr. 569/2017  Total salariu lunar brut
0 1 2 5 6 7 8 9 10
PERSONAL CONTRACTUAL            
1. Consultant artistic , gradul II, gradația 5 S 5,639     5,219 420 5,639
2. Inspector specialitate, gradulII, gradația 5 S 4,775     4,476 299 4,775
3. Inginer sistem, gradul IA, gradația 4 S 2,267     2,083 184 2,267
4. Inspector de specialitate, gradul profesional II, gradația 3 S 2,130     1,960 170 2,130
5. Referent de specialitate, gradul profesional I, gradația 1 S 1,970     1,803 167 1,970
6. Inspector de specialitate, gradul profesional IA, gradația 4 S 2,180     2,010 170 2,180
7. Referent  antropolog, 1/2 n. gradul IA, gradația 5 S 777     777   777
8. Consultant artistic, 1/2 n. grad profesional IA, gradația 5 S 1,346     1,346   1,346
9. Șofer, treapta profesională I M 1,872     1,872   1,872
10. Referent, treapta profesionala IA, gradația 5  M 1,993     1,861 132 1,993
11. Tehnoredactor, treapta profesionala IA, gradația 5 M 1,722     1,594 128 1,722
12. Referent foto-film, treapta profesionala IA, gradația 5 M 1,696     1,569 127 1,696
13. Documentarist, 1/2 n., treapta profesionala II M 915     851 64 915
14 Documentarist, 1/2 n., treapta profesionala II, gradația 1 M 921     842 79 921
JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com